Στηρίζουμε την βραβευμένη για τα εξειδικευμένα προγράμματα λογιστικής Epsilon.net και χρησιμοποιούμε την cloud λογιστική εφαρμογή της Epsilon Cloud, που προσφέρει ελευθερία στον επιχειρηματία δίνοντας του άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που χρειάζεται.

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών
με γνώση και υπευθυνότητα


Φορολογία εισοδήματος
Φορολογία εισοδήματος

Σύνταξη των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε2

Τεκμήρια αγοράς
Τεκμήρια αγοράς
& διατήρησης

Υπολογισμός και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης

Φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

Ακριβής εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή δήλωσης

Υποβολή δηλώσεων
Υποβολή δηλώσεων

Υποβολή και άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού

Υποβολή εντύπου Ε9
Υποβολή
εντύπου Ε9

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ακινήτων του εντύπου Ε9

Επιδότηση ενοικίου
Επιδότηση ενοικίου

Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου

Υποβολή κτηματολογίου
Υποβολή κτηματολογίου

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου

Υποβολή δηλώσεων
Υποβολή δηλώσεων

Υποβολή δηλώσεων όλων των υπηρεσιών του δημοσίου

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού Υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού

Πλήρης φορολογικός οδηγός για τους κατοίκους του εξωτερικού

Ολοκληρωμένη κάλυψη για το τι προβλέπει το νέο «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο για τους κατοίκους εξωτερικού και τα χαμηλά εισοδήματα.

Φορολογία εισοδήματος
Φορολογία εισοδήματος
Κάλυψη τεκμηρίων
Κάλυψη τεκμηρίων
Διακρατικές συμφωνίες
Διακρατικές συμφωνίες
Yπηρεσίες για εταιρείες

Μισθοδοτικά εργατικά Θέματα

Λύσεις σε Επίκαιρα Εργασιακά – Μισθοδοτικά Θέματα που σας απασχολούν με σωστές απαντήσεις για να διαχειριστείτε από απλά έως δύσκολα και σύνθετα εργατικά θέματα.

  1. Μηχανογραφημένη μισθοδοτική υποστήριξη για επιχειρήσεις & οικοδομικά έργα.
  2. Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ).
  3. Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών.
Μισθοδοτικά εργατικά θέματα
Ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις

Πλήρης κάλυψη επιχειρήσεων
που τηρούν βιβλία εσόδων εξόδων ή βιβλίο αγορών

Διαχείριση βιβλίων
Διαχείριση βιβλίων

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Εμπορική διαχείριση
Εμπορική διαχείριση

Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – βιβλίων (αγορές, πωλήσεις).

Μηνιαίος προϋπολογισμός
Μηνιαίος προϋπολογισμός

Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.

Κοστολόγηση εισαγωγών
Κοστολόγηση εισαγωγών

Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων
Σύνταξη και Υποβολή δηλώσεων

Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.

Υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π
Υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.

Εκτύπωση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου ακίνητης περιουσίας.

Επίσης παρέχουμε:

… για εσάς που αναζητάτε βοήθεια,
γνώση & εμπειρία

Συνδυάστε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστηρίου με την αξιοπιστία
ενός εξειδικευμένου οικονομικού συμβούλου.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας.